ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ, ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ Η. Φαφαλιός

Μόνιμο Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό

Δρ. Μιχαήλ Φαφαλιός

Καθηγητής ΣΝΔ

Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών

Μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής

phone
210 4581349 - Κτήριο Εργαστηρίων

e-mail:fafalios@snd.edu.gr

Βιογραφικό σημείωμα - Curriculum Vitae


 

 

Δρ. Ιωάννης Κούκος

Καθηγητής ΣΝΔ

phone
210 4581607 - Κτήριο Εργαστηρίων

e-mail:koukos@snd.edu.gr

Βιογραφικό σημείωμα - Curriculum Vitae


 

 

Δρ. Αθανάσιος Παλλήκαρης

Καθηγητής ΣΝΔ

phone
210 4581603 - Κτήριο Εργαστηρίων

e-mail:palikaris@snd.edu.gr

Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae

 

 

Δρ. Χρήστος Βαζούρας

Επικ. Καθηγητής ΣΝΔ

phone
210 4581601 - Κτήριο Εργαστηρίων

e-mail:chvazour@snd.edu.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

Δρ. Ευαγγελία Καραγιάννη

Επικ. Καθηγήτρια ΣΝΔ

phone
210 4581606 - Κτήριο Εργαστηρίων

e-mail:evka@snd.edu.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπική ιστοσελίδα

 

 

Δρ. Ανδρέας Τσιγκόπουλος

Επικ. Καθηγητής ΣΝΔ

phone
210 4581606 - Κτήριο Εργαστηρίων

e-mail:atsigo@snd.edu.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

Μαρία Σκλαβούνου

Επιμελήτρια ΣΝΔ

phone
210 4581601 - Κτήριο Εργαστηρίων

e-mail: msklavou@snd.edu.gr

Bιογραφικό σημείωμα